முன்னாள் காதலன் – கவிதை

நன்றி – ஆனந்த விகடன் எப்படிப் போகிறது உன் காதல் வாழ்வு என்ற என் கேள்விக்கு மையமாக முறுவலித்தான் என் முன்னாள் காதலன் உனக்கு? என்று திருப்பிக் கேட்ட அவனுக்கு “நிறைவு”  என்று அவன் கண்கள் துணுக்குறுவதைப் பார்க்கும் வரை சொல்லிவிட்டு இனி எஞ்சிய வாழ்வை ஓட்டிவிடலாம் என்றேன் . இரண்டு கோப்பை பியர் உள்ளே