லெனின் விருது – தினமணி கட்டுரை

பார்வையாளர்களுக்கும் இந்த விருதில் பங்குண்டு! By  – யுகன் First Published : 25 August 2013 08:39 AM IST   சிறந்த ஆவணப்பட இயக்குநர்களுக்கான லெனின் விருதை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வழங்கி வருகின்றது “தமிழ்ஸ்டூடியோ இணைய அமைப்பு’. நான்காம் ஆண்டுக்கான லெனின் விருதை சமீபத்தில் ஆவணப்பட இயக்குநர்

Literary Post-mortem in Jaffna: Ploughing the Wounds of Conflict

Sanitized version of my article below in “The Hindu” http://www.thehindu.com/features/metroplus/events/let-the-healing-begin/article5006799.ece “Absent, I come to the home of the absent “ – Poet Mahmoud Darwish Traveling on A9 highway connecting rest of Srilanka to Jaffna Peninsula, the former rebel runway, now