சிறந்த மாணாக்கன்

  ராணுவத் தளவாடங்களுக்குப் போக எஞ்சிய பணத்தில் இளைத்திருந்த அவ்வகுப்பறை கூலி ஆசிரியர்கள் அவர்கள் இன்றும் என் மகனின் தலையில் தேசியக் கொடியை ஏற்றுகிறார்கள் காவியின் மீது பச்சையின் மீது வெள்ளையின் மீது உறுதியேற்கச் சொல்கிறார்கள் கேள்வியை சுட்டும் விரலை கூர்மையான நாக்கை தொங்கும் வாலை எதையும் சக்கரத்தின் ஆரங்களுக்கு நேர்படுத்துகிறார்கள் தாய்நாட்டின் பொருட்டு படையெடுப்பு

காதலற்ற முத்தங்களும் லெனினும்

ஒரு கோப்பைத் தண்ணீர் கோட்பாட்டை லெனின் சொன்னார் என்றாய் ஏன் ஆண்டனி அதை எப்படி குடிப்பது என்பது பற்றி கேட்டாயா துளி துளியாகவா ஒரே மூச்சிலா மிடறு தாகத்திற்கா இள்ஞ்சூட்டிலா குளிரூட்டியா பன்னாட்டு கம்பெனியின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு போத்தல் நீர் எவ்வளவு ரூபிள்கள் என்று அவருக்கு சொல்வாயா ஆண்டனி அமெரிக்க தண்ணீரா தேசிய தண்ணீரா தடை

ரோசா : சோஷலிசத் தொடர்ச் சங்கிலியில் ஒரு புரட்சிக் கண்ணி

முக்கிய எதிரி வீட்டில் தான் இருக்கிறான் “……புரட்சியின் போது செத்துப் போனவற்றைத் தட்டி எழுப்பியது பழைய போராட்டங்களை நையாண்டிப் போலி செய்வதற்காக அல்ல: புதிய போராட்டங்களைப் போற்றிப் புகழும் நோக்கத்திற்காகத் தான். யதார்த்தத்தில் அந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்கும் பொறுப்பிலிருந்து தப்பியோடுவத்ற்காக அல்ல: கற்பனையில் அந்த குறிப்பிட்ட கடமையைப் பன்மடங்கு பெரிதுபடுத்திப் பார்ப்பதற்காகத் தான். அதனுடைய ஆவியை

என்னிடம் அந்தக் கவிதையில்லை

  எப்போதும் முடிவுக்கு வராத ஒன்று பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரானது மொழி பயிற்றுவிக்கப்பட்ட குண்டுகளின் திரிகளில் எல்லைகள் எல்லைகளுக்குள் வேறு எல்லைகள் தடுத்துநிறுத்தும் வார்த்தை எதுவும் இந்தக் கவிதையில் இல்லை வேறு வார்த்தைகள் அதிபர்களிடமிருக்கிறது வாசகர்கள் விற்பனை செய்யப்ப்ட்டுவிட்டார்கள் பதுங்கு குழியில் அர்த்தங்கள் தொலைக்காட்சி, தோட்டாக்களின் ஒரு வார்த்தையை உமிழுகிறது அப்போது மனிதர்கள் கோப்பைகளில் நிறைகிறார்கள் கோகோ