சிறந்த மாணாக்கன்

 

ராணுவத் தளவாடங்களுக்குப் போக

எஞ்சிய பணத்தில்

இளைத்திருந்த அவ்வகுப்பறை

கூலி ஆசிரியர்கள்

அவர்கள்

இன்றும்

என் மகனின் தலையில்

தேசியக் கொடியை ஏற்றுகிறார்கள்

காவியின் மீது

பச்சையின் மீது

வெள்ளையின் மீது

உறுதியேற்கச் சொல்கிறார்கள்

கேள்வியை

சுட்டும் விரலை

கூர்மையான நாக்கை

தொங்கும் வாலை

எதையும்

சக்கரத்தின் ஆரங்களுக்கு

நேர்படுத்துகிறார்கள்

தாய்நாட்டின் பொருட்டு

படையெடுப்பு

அத்துமீறல்கள்

பொருளாதார உதவி

உள்நாட்டுப் போர்

குண்டுவெடிப்பு

ஆயுதம்

கூட்டுக் கொலை

நாடு கடத்தல்

அகதிகள்

நலத்திட்ட முகாம்கள்

உண்வுப் பொட்டலங்கள்

தமதற்ற மக்களையும் கொன்று போடும்

சனநாயகத்தைக் காப்பதின் பொருட்டு

தேசிய கீதத்தை

பிழையில்லாமல் பாடச் சொல்கிறார்கள்

நகரங்களைத் தகர்த்தெறி

சுவர்களை நொறுக்கு

ஆலயங்களை, தொழிற்சாலைகளை, பண்டகசாலைகளை

குடியிருப்புகளை நிர்மூலமாக்கு

வனங்களை கருக்கு

நீங்கள் படைவீரர்கள்

அடிபணியுங்கள்

நகரங்களை சீரமை

சுவர்களை எழுப்பு

ஆலயங்களை, தொழிற்சாலைகளை, பண்டகசாலைகளை

குடியிருப்புகளை மறுபடியும் உருவாக்கு

வனங்களைப் பெருக்கு

நீங்கள் பாட்டாளிகள்

அடிபணியுங்கள்

சீருடையில்

கட்டளைகள் பணிந்திருக்க

காரணங்கள் கேட்காதிருக்க

தண்டனைகள் அஞ்சியிருக்க

சலுகைகள் மகிழந்திருக்க

அரசியல் சாசனத்தில் தேர்ச்சி பெற வைக்கிறார்கள்

இனி

நாடற்ற இனங்களின்

வளங்களை பறித்து

அவர்களது மதுவைப் பருகி

பெண்களைப் புணர்ந்து

சந்தையைப் பழக்கி

கடவுள்களை மாற்றி

எல்லைக்கு தரகு பேசி

பிணை தேசத்தை உருவாக்கும்

நாளைய வல்லரசின்

குடிமகன்

சிறந்த தேசபக்தன்

என் எட்டுவயது மகன்

– லீனா மணிமேகலை

சிறந்த மாணாக்கன்

7 thoughts on “சிறந்த மாணாக்கன்

 1. //நாடற்ற இனங்களின்
  வளங்களை பறித்து
  அவர்களது மதுவைப் பருகி
  பெண்களைப் புணர்ந்து
  சந்தையைப் பழக்கி
  கடவுள்களை மாற்றி
  எல்லைக்கு தரகு பேசி
  பிணை தேசத்தை உருவாக்கும்
  நாளைய வல்லரசின்
  குடிமகன்
  சிறந்த தேசபக்தன்//

  அப்பட்டமான உண்மை!

 2. தமதற்ற மக்களையும் கொன்று போடும்
  சனநாயகத்தைக் காப்பதின் பொருட்டு
  தேசிய கீதத்தை
  பிழையில்லாமல் பாடச் சொல்கிறார்கள்///

  ஒவ்வொரு நாடும் பற்றுடைய மனிதர்களை உருவாக்கத்தான் செய்யும்!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *