சிச்சிலி – கவிதை தொகுப்பு வெளியீடு

புகைப்பட வீடியோ –  புகைப்படக்கலைஞர் பிரபு ராமகிருஷ்ணன்
தொடுப்பு – https://www.youtube.com/watch?v=j7xYJxZmCX0&app=desktop

 

அழைப்பிதழ்

 

 

சிச்சிலி – கவிதை தொகுப்பு வெளியீடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *